Terrassen & paden bestraten

Aanleggen van terrassen en paden

Ondergrond
Het bestraten van tegels in terrassen en verharding op paden kan op een regulier zandbed worden uitgevoerd. Wij hanteren een zandlaag van minimaal 15cm. Belangrijk is dat het zandbed wordt aangetrild met een trilplaat.
Bij het straten van tegels is het van belang dat er geen ‘hard-op-hard’ situatie ontstaat. De bovenste laag kan je losmaken door bijvoorbeeld licht door te harken. Leg de tegels daarna in het afgereide zandbed en klop ze waar nodig aan met een rubberen hamer. Let op, zwart rubber kan afgeven op de tegels, wees hier voorzichtig mee.

Tegels aftrillen
Tril tegels minder dan 6cm dik nooit af! Tegels van minimaal 6cm dik kunt u met een trilmachine, voorzien van een rubberen mat aan trillen. Zorg ervoor dat de tegels of bestrating vrij is van zand, grind en steentjes tijdens het aftrillen, dit om krassen te voorkomen.

Opsluitbanden
Op plekken waar terrassen en paden geen tegendruk krijgen moet je opsluitbanden gebruiken. Voor ‘loopgebruik’ is een 5x15x100cm of 6x15x100cm band voldoende. Wanneer de banden iets verhoogd geplaatst dienen te worden kan je gebruik maken van een 6x20x100 of 6x30x100cm opsluitband.

Tegels en paden voegen
Na het leggen, dient de bestrating te worden ingeveegd. Gebruik hiervoor géén gewoon straatzand, dit kan leem bevatten en voor vlekken zorgen op de deklaag van de steen. Hier vind je meer informatie over het voegen van bestrating & tegels.

Chat openen