Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor alle bestellingen en aankopen die u bij Totaal Bestrating BV doet, gelden de onderstaande voorwaarden:

Heeft u gekozen voor een levering, dan kan de bestelling om logistieke redenen 1 tot 2 dagen eerder bezorgd worden. Specifieke levertijden kunnen niet aangegeven worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Bestelde materialen worden niet retour genomen. Orders kunnen tot 36 uur voor levering niet meer gewijzigd worden.

Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Voor bepaalde artikelen kan een aanbreek toeslag berekend worden.

Indien Totaal Bestrating BV door overmacht het sluiten de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is hij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

Alle bestelling worden gelost naast de auto aan de verharde weg. Dit moet op een bereikbare plaats zijn voor onze vrachtauto. De losplaats wordt altijd door de chauffeur bepaald. Uiteraard zullen wij trachten dit zo dicht mogelijk bij de gewenste plek te lossen.

De bestelde materialen dienen te worden gecontroleerd bij levering.  Na lossing van de materialen  gaat het risico over op de ontvangende partij.

Controleer voor verwerking de materialen op zichtbare schade. Mocht u ondanks zichtbare gebreken toch overgaan tot verwerking, dan heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd.  Na verwerking van de materialen zijn geen reclames meer mogelijk. Herbestratingskosten worden om deze reden dan ook niet vergoed.

Een aantal artikelen wordt geleverd op statiegeld pallets. Deze worden door ons gefactureerd. Bij inlevering van deze pallets wordt het statiegeld aan u geretourneerd. Beschadigde pallets worden niet retour genomen.

Op Big Bags wordt geen statiegeld berekend. Deze kunt u gewoon weggooien of aan ons retourneren.

Alle maten van de producten vermeld op de website of foldermateriaal zijn circa maten. Er bestaat een mogelijkheid dat dit enigszins afwijkt. Eventuele klachten hierop worden niet geaccepteerd.

Productfoto’s op de website zijn slechts een indicatie. Een kleur op een foto kan altijd afwijken. Wij adviseren u dan ook altijd het product in het echt te komen bekijken voor aankoop.

Producten verwerkt in onze showroom/ tuin zijn een indicatie. Elke productie kan iets verschillen in kleur.

Bij de meeste leveranciers staan de verwerkingstips vermeld op de verpakking. Hier kunt u lezen hoe een product op de juiste wijze verwerkt dient te worden. Een Kopie is te allen tijde te verkrijgen.

Door Totaal Bestrating BV geleverde materialen dienen vooraf, of bij aflevering aan de chauffeur, te zijn voldaan.

Op alle betonmaterialen kunnen krassen ontstaan. Op gecoate en geïmpregneerde tegels zal dit meer opvallen. Houd hier rekening mee bij uw aankoop.

Tijdens transport en verwerking van strakke materialen, kan enige schade ontstaan. Een percentage van 5% rand en topschade is acceptabel.  Deze tegels kunnen hoogst waarschijnlijk gebruikt worden voor het zaagwerk. Raadzaam is om altijd iets extra te bestellen.

Wanneer u niet tevreden bent over het binnen gekregen product en het retour wilt laten halen, bent u verplicht hier transportkosten over te betalen.

Voor al onze actie-outlet  materialen uit voorraad geld op=op. Reserveren hiervan is niet mogelijk. Reclames op deze partijen worden niet geaccepteerd.

Voor onderhoud van uw bestratingsmaterialen geld dat u geen strooizouten, zuurhoudende en chemische reinigingsproducten dient te gebruiken.  Gebruik voor reiniging en onderhoud uitsluitend specifieke onderhoudsproducten.  Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger op uw bestrating. Deze veroorzaakt corrosie en lijdt tot onherstelbare schade.

 

Witte uitbloei:

Witte uitslag bij betonproducten wordt veroorzaakt door de chemische reactie van cement en water. Hierdoor wordt vrije kalk gevormd, welke zich op het oppervlak afzet. Het is een fenomeen wat niet te voorspellen en helaas niet altijd te voorkomen is. Door belasting en contact met lucht zal de witte uitslag, vrijwel altijd, naar verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Witte uitslag doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het product en is geen reden voor reclamatie.

Oer (roest) in betonproducten:Beton wordt onder andere gemaakt van zand, grind, cement en water. Zand en grind wordt gewonnen uit de bodem in zogenaamde zand- en grindputten. Zand en grind kan gehaltes ijzer/oerhout van natuurlijke oorsprong bevatten. Al het in het productieproces gebruikte zand en grind wordt, voor aflevering en verwerking, gekeurd volgens streng gestelde normen en eisen en gecertificeerd volgens NEN-EN 12620. De kleinste deeltjes ijzer/oerhout zijn ondanks de zorgvuldige reinigingstechnieken niet te verwijderen. Deze deeltjes kunnen in het eindproduct tot bruine roestplekken, ook wel oer genoemd, leiden. In het eindproduct kunnen de kleinste deeltjes ijzer/oerhout door blootstelling aan water en lucht oxideren. Dit is inherent aan de productie van beton en biedt dan ook geen grond voor reclamatie.

 

Chat openen