Drainage aanleggen

Huizen gebouwd op Nederlandse grond hebben veel te maken met natte bodems en wateroverlast. Niet geheel vreemd, Nederland is een laag gelegen land. Wanneer alles dicht is kan water niet wegkomen. Dit is hier ook vaak het geval, dit fenomeen heet structuurbederf. Vooral na het bouwen van een woning hebben vele zware machines op de grond gestaan. Door het vele gewicht raakt de grond ‘dicht’ en krijg je overstromingen.

Drainage aanleggen zorgt er voor dat het water opneemt en zal het wateroverlast dus fors verminderen!

2 type drainage

De 2 meest bekende drainage types zijn de standaard oppervlakte drainage buis die slingerend door de tuin wordt gelegd. Het andere type, ook wel Hydroblob genoemd. Veel al bekend van Robs grote tuinverbouwing! Dit zijn grote rechthoekige bakken die water opvangen.

Drainagebuis/slang aanleggen

 • Maak de gehele tuin vrij van obstakels of bestrating
 • Maak een sleuf van ca. 60cm diep en 20cm breed
 • Zorg er voor dat de sleufbodem vlak en zo goed als waterpas ligt
 • Breng een laag van 3 tot 5cm grof zand of schelpen aan
 • Leg de buis hier bovenop, zorg hierbij ook dat het grove zand of schelpen vlak ligt
 • Breng hierop een laag van ca. 30cm grof zand of schelpen aan
 • De overige ruimte kunt u opvullen met zand, grond of grind.

Overige aanleg tips

 • Zorg dat elk punt in de tuin  maximaal 2,5 m¹ van de drainage vandaan ligt.
 • Een minimale afloop van de sleuf is mogelijk, zo loopt het water naar bijvoorbeeld de sloot.

Hydroblob

Met Hydroblob infiltratieblokken zijn waterplassen verleden tijd. Schoon regenwater blijft beschikbaar voor uw bomen en planten. Een enkel blok kan maar liefst tot 340 L absorberen. U bepaalt eenvoudig hoeveel blokken u nodig heeft. De blokken zijn geschikt voor drainage in tuinen, lijn/afwatering rondom verhardingen, onder (grind) paden en bij op- en afritten.

Hydroblob drainageblokken zijn gemaakt van steenwol, een 100% natuurlijk materiaal op basis van basalt. Het is bijzonder sterk en bestand tegen erosie door plant- en boomwortels. De blokken zijn omwikkeld met een filterdoek dat instroming v an zand en grond voorkomt. Het unieke natuurlijke materiaal absorbeert regenwater snel en zorgt voor een geleidelijke infiltratie van het water in de bodem rond het blok. Zo wordt het grondwater op natuurlijke wijze aangevuld. Verdroging wordt voorkomen.

De meeste drainagesystemen voeren regenwater af naar een sloot of riolering.  Bij Hydroblob infiltratieblokken is dat verleden tijd. De blokken zijn aan te leggen zonder aansluiting op een afvoer. De drainageblokken worden achter elkaar geplaatst op zo’n 20cm onder het maaiveld. Zo leveren de blokken voor iedere situatie een drainage oplossing.

Aanleggen hydroblob

Voor het berekenen van de oppervlakte van het dak van uw huis of bedrijfspand, telt u alleen die zijde van het dak mee waaraan de goten zijn bevestigd en waar de regenpijp op de regenwaterbuffer is aangesloten. Voor verharde opritten, bestratingen en platte daken, telt u de gehele verharde oppervlakte mee.

 Wat is uw bodemtype?

Verschillende grondsoorten variëren in hun vermogen om water te absorberen en af te voeren. Wanneer u niet weet wat uw bodemtype is, kunt u een infiltratietest uitvoeren.

 1. Graaf een gat in de grond.
 2. Vul het gat met 30 cm water en houdt het water gedurende 30 minuten op dat niveau.
 3. Meet vervolgens hoeveel millimeter het waterniveau zakt na 4 minuten.
 4. Wanneer na 4 minuten het water niet meetbaar is gedaald, wacht dan 3 uur (180 minuten) en meet opnieuw.
 5. Reken uit wat uw bodemtype is met behulp van de tabel.

hoeveel hydroblob ben ik nodig

Type BD met geperforeerde buis is speciaal voor het afkoppelen van de regenwater-afvoer en het water direct te infiltreren in de omliggende bodem.

Als u een regenpijp of lijnafwateringsgoot op een infiltratieblok type BD wilt aansluiten is het verstandig om er een zandvangput/loofscheider tussen te plaatsen. Dit voorkomt dat de infiltratieblokken kunnen dichtslibben. De Gardenlux zandvangput is in twee uitvoeringen verkrijgbaar. Met afneembaar plastic deksel en met verzinkt stalen rooster. Beide types hebben een uitneembaar vuilrooster, dat eenvoudig te reinigen is.

Chat openen